Wycieraczki samochodowe » Zwroty i reklamacje
Dobór wycieraczek

Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE w sklepie DIPP.PL

 

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) przysługuje państwu prawo odstąpienia od umowy wciągu 14 dni od otrzymania towary bez podania przyczyny.
 

W przypadku takiej sytuacji, muszą Państwo nas poinformować na o tym fakcie poprzez skierowanie na : biuro@dipp.pl lub na adres:

Dipp.pl
ul. Głowna 64
34-123 Chocznia,

jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy (np. pismo wysłane na pocztę elektroniczną, pocztą tradycyjną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza (pobierz), jednak jest to nieobowiązkowe. Aby prawo odstąpienia od umowy było wiążące,  informacja o skorzystaniu z prawa musi zostać przesłana przed upływem 14 dni od doręczenia towaru.

 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Opłaty związane ze zwrotem wartości zamówienia, w tym kosztów dostawy zwrócone zostają nie później, niż w ciągu  14 dni od informacji od Klienta o wykorzystaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot środków następuje w tej samej formie, co został dokonany zakup, chyba że Klient jednoznacznie wskazał inną formę zwrotu opłat – Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem płatności. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków do czasu otrzymaniu zwrotu zakupionych produktów, lub do czasu otrzymania dowodu ich zwrotu.
 
Zakupiony towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie w terminie 14 dni od poinformowania nas przez Klienta o skorzystaniu prawa odstąpienia od umowy. Adres zwrotu:

Dipp.pl
ul. Główna 64
34-123 Chocznia

 
Koszty zwrotu produktów ponosi kupujący. Klient odpowiada również kwotą związaną z wykorzystaniem rzeczy w inny sposób, niż została do tego przeznaczona ze względu na jej cechy, funkcjonalność i charakter, jeżeli miało to wpływ na zmniejszenia wartości produktu.
Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą odbierane.


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:


 

  • Nazwa kupującego/konsumenta
  • data zakupu- data otrzymania towaru
  • nazwa produktu
  • wartość zakupu
  • nr rachunku do zwrotu środków
  • podpis i data

Dipp.pl

Ul. Głowna 64

34-123 Chocznia

……………………………..
……………………………..

nazwa i adres Konsumenta


 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zakup zawartej dnia (data zakupu)…………. dotyczącej zakupu towaru/usługi (nazwa towaru)……………………………………………. Otrzymanego (data dostawy produktów)……………….

Proszę o zwrot kosztów zakupu na niżej wskazany rachunek bankowy:

……………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………

Data i podpis konsumenta

  

PRAWO DO RĘKOJMI

  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne zakupionych produktów.

 

Klient po wykryciu wady ma prawo do wnioskowania o:

  1. Obniżenie ceny
  2. Wymiany rzeczy na nową wolną od wad
  3. Usunięcie wady

 

lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania się do oświadczenia w niezwłocznie, ale nie dłużej niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta informacji o zastosowaniu prawa do rękojmi.  Reklamowany towar proszę zwrócić na adres:

Dipp.pl
ul. Główna 64
34-123 Chocznia
Koszty zwrotu towaru ponosi Sprzedający.

 

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy Kupujący zobowiązany jest ponieść część kosztów  z tym związanych. Kupujący ma alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Sprzedający odpowiada  z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Kupującemu rzeczy. Uprawnienia kupującego są ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Kupującemu  rzeczy.

 

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.
 


Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.


Przejdź do strony głównej

Kategorie

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu